Keila alevivahe kalmistu

Andmed on kokku kogunud Evelin Povel ja Kadri Aller.

Teave maetute kohta, mälestused kalmistust ja inimestest, endisaegsed fotod (võivad olla ka haual tehtud perepildid) on tänuga oodatud e-posti aadressil evelin@keilaleht.ee või telefonil 5667 5252 (Evelin Povel).

 

Ajalugu

Koostanud Urmas Eelmäe

Keila Mihkli kirikuaia kalmistu jäi omal ajal kitsaks, seepärast asutati 1823. aastal Haapsalu ja Paldiski maantee vahel paiknenud mõisa põllumaale uus surnuaed. Avamise puhul toodi kirikuaiast uude surnuaeda rootsiaegne paekivist ratasrist kirjaga: “KODDA ASSEME ANDRES VON HIER ANNO 1677”. Kalmistut laiendati 1849. ja 1872. aastal. Keskpargi kalmistut nimetati Alevivahe ja Vanaks surnuaiaks. Kogupindala oli 4,134 ha, millest 5025 m2 ulatus üle praeguse Jaama tänava.

Kalmistut piiras maakividest ja paest laotud madal aed. Teed olid kitsad, kuna hauad asetsesid tihedalt. Haapsalu mnt äärne tee kulges vanasti kitsa ribana kiviaia kõrval. Praegune pargitee asub haudadel. Endine teedevõrk on säilinud vaid vähesel määral. Varem pööras Vaikne tänav (praegune Jaama tänav) enne surnuaeda vasakule. Paldiski maanteeni kulges sealt kitsas vankritee.

Kohas, kus praegu on värviline purskkaev, asus omal ajal kirikumehe sammaldunud rukkiõlgedest katusega rehielamu. Hoone oli ühtlasi Keila alevi viimane rehielamu, mis lammutati 1938. või 1939. aastal, kuna oli muutunud elamiskõlbmatuks. Kirikumehe paekivist kartulikeldrit meenutab tänini kiviküngas mälestuskivist põhja pool. Mälestuskivi ja Keskväljaku vahele jääv ala oli kirikumehe põllu- ja aiamaa. Praegu on seal kastaniallee. Keskväljaku ääres (Haapsalu mnt 2, põiki Paldiski mnt ja Haapsalu mnt vahel) asus veel kaupmees Nahk’i kanga- ja õmblustarvete kauplus ning väike saun.

Keila mõisa väljal 23. veebruaril 1918 sakslaste ja punakaartlaste vahel peetud Keila lahingus langes 33 punaväelast, neist 13 maeti Keila koguduse surnuteraamatu andmetel Paldiski mnt ääres kalmistu müüri taha ühishauda. Kohta tähistab 23. veebruaril 1988. aastal
püstitatud uus mälestuskivi. Alice Tisler (1893–1918) maeti omaste poolt ilma vaimuliku tseremooniata teistest punaväelastest eraldi.

Tallinna Riigikaitse Osakonna arhiivi andmetel maeti Keila vennashauda 182 langenut. Neist vaid 58 kohta leiduvad arhiivis täpsemad andmed. Nii eelmainitud arhiivi kui Keila II Keskkooli õpetajate ja õpilaste kogutud andmetel puhkavad vennashauas mitte niivõrd sõja
ajal, vaid peamiselt just pärast sõda erinevates kohtades ja eri asjaoludel hukkunud punaarmeelased. Siiski polnud neist enamus ühishauda maetud. Nii märgiti üksnes dokumentidesse (Mandel 1994:31). Kalmistu ääres elanud Alma Kulp’i teatel maeti Jaama
tänava rajamisega seoses ümber vaid paar-kolm punasõdurit, kes sängitati piduliku tseremoonia saatel 1918. aasta Keila lahingu monumendi taha. Seda kohta oli rahvas varem kasutanud lehtede ja prahi mahapanekuks. Punaväelaste hauad asuvad praegu 5.
septembril 2005 avatud Teises maailmasõjas hukkunute mälestuskivi taga, paarikümne meetri kaugusel nähtavas lohus. Punaväelaste hauaplaadid on hoiul Harjumaa Muuseumis.

Keila kirikumõisale kuulunud surnuaed riigistati 1919. a ning tagastati EELK Keila kogudusele 20.10.1934. Kalmistu heakord oli käest ära juba 1930ndate lõpus. 1938. aastal korrastati kalmistu kirikutegelaste algatusel. 1940. aastal kalmistu taasriigistati. Kolm aastat hiljem, Saksa ajal, tagastati jälle EELK-le. Uus taasriigistamine toimus ilmselt ajavahemikus 1949-1950. 

1944. aasta 23. septembri Keila lahingu järel puhkenud tulekahjus hävis praeguse kultuurikeskuse kohal asunud endine köstrimaja koos surnuaia paberite ja teiste dokumentidega. Samal päeval põles tulemöllus maha Naha kangakauplus.

Kalmistu sai täis juba enne Teist maailmasõda. Üksikud matused toimusid veel 1946 ja mõni aasta hiljem. 1950ndatel sinna rohkem ei maetud. Matusteks kasutati 21. augustil 1927 avatud Karjaküla kalmistut ning 29. juulil 1928 avatud Korvi surnuaeda. Hooldamata kalmistu kasvas ajapikku võssa. Kohalike meelehärmiks peeti seal 50ndate lõpus, 60ndate alguses soojemal ajal rohkesti joomapidusid, nii et “kalmistu valjusti sumises”.

1960ndate alguses pikendati Vaikne tänav Paldiski maanteeni ja see osa nimetati Jaama tänavaks. Tee laiendamisel maeti ümber punaväelased. Ülejäänud teeäärsed hauad jäid tänava ning kõnniteede alla. 1960ndate alguses püstitati surnuaia edelaossa kogukas veetorn. Selle rajamisel ning vee- ja kanalisatsioonitorude paigaldamisel lõhuti hulganisti haudu, kuna torud asetati umbes 180 cm sügavusele. Helmut Kõmper meenutab: “Veetorni rajamisel kaevati välja suur hulk inimluid. Poisikesed mängisid koljudega jalgpalli, kolpadel olid veel hambad suus ja puha. Hiljem maeti kondid mulda tagasi.”

Keila Linna Töörahva Saadikute Nõukogu heakorrakomisjoni koostatud Keila linna 1964. aasta heakorratööde plaan nägi ette: “Vana kalmistu korrastamiseks tellitakse heakorrastuse plaan. Vastavalt võimalustele teostatakse järkjärgulisi heakorrastustöid. Käesoleval aastal kuulub kiviaed äravedamisele Teeninduskombinaat “Harju” kommunaaltsehhi poolt Jaama tn teepõhja täiteks. Võsa raiumist alustatakse kuidas seda kalmud võimaldavad” (Harju maaarhiiv (HMA) f 143 n 1 s 218 l 30). Vanal kalmistul oli kohakaasluse alusel tööle võetud vaht kuutasuga 40 rubla (HMA f 143 n 1 s 234 l 7).

Surnuaia pargiks muutmise plaanist teavitati ka elanikke. Sellega seoses toimusid 1965. aastal mitmed ümbermatmised. 1966. aasta juunis võeti surnuaial põõsad maha. Keila tankipolgu sõdurid korjasid metalli kokku ja lõhkusid kivid ristide küljest lahti. Metallist hauapiirded ja ristid veeti utiili ning plats tasandati buldooseriga. Nägusad ristikivid kasutati (praeguse alajaama ligidal) pargi kaunistuseks.

Kalmistust sai 1918. aastal Keila lahingus langenud Alice Tisleri nimeline park. 1918. aasta lahingu monument püstitati kirikumehe rehielamu kohale juba varem, 1959. aastal, esiküljega vastu Keskväljakut. Saaremaa dolomiidist mälestussambal oli lahingustseen. Samba autorid olid R. Rannast ja A. Alas. 1968 paigutati pargi keskele A. Tisleri büst. 

Uuel ärkamisajal, Keila laulupäevade 100. aastapäeva pidustuste avasündmusena avati 11. juunil 1988 mälestuskivi Keila muusikaseltside algataja Jakob Maabergi haual. Taasiseseisvumise järel loovutas EELK Konsistoorium Haapsalu maantee ja Paldiski maantee vahelise surnuaia osa riigile. Teisel pool Jaama tänavat asunud 5025 m2 pargiosa võttis aga oma valdusse tagasi.

A. Tisleri park nimetati ümber Keskpargiks, büst leidis koha Harjumaa Muuseumis, Keila lahingu monument aga lammutati ning kasutati osaliselt Keila Tankimäe kõrgendamiseks. Paar kiviplokki jäid siiski Harjumaa Muuseumi. Muuseumisse jõudsid ka mõned Vana surnuaia paekivist hauatähised.

14.06.1991 paigutas Keila Muinsuskaitse Selts surnuaia jaamapoolsele künkale kivist rõngasristi kõigi sinna maetute mälestuseks. Raha risti valmistamiseks on annetanud väga paljud keilalased.

Uusapostlik kirik avati 29.05.1994 surnuaia põhjamüüri taha jäänud vana mõisaküüni kohal. Nõukogude ajal hoiti küünis väetist ja soola, seepärast murenesid paekivist müürid ajapikku ja ehitis lammutati. Uusapostliku kiriku ees olev parkla paikneb haudadel. Ilmselt on umbes 19-25 m ulatuses haudadel ka kirikule kuuluva krundi raudtaraga ümbritsetud lõunakülg.

Eesti Energia kõrgepinge alajaam asub kalmistu edelanurgas vahetult läänepoolse kiviaia jäänuste ääres. Alajaama rajamine ja kaablite paigaldamine kalmusid ei kahjustanud.

1960. aastate alguses rajatud veetorn on tegevuse lõpetanud ja lammutatud, sinna kulgevad veetrassid läbilõigatud ja ümber suunatud. Endisele kalmistule on paigaldatud veel soojatrassid,laternapostid ja sidekaablid. Piki kaabli liini, iga 40 m järel, on kaablikaevud, mille rajamiselon kohalike elanike sõnul ka konte päevavalgele tulnud.

Luustikke tuli välja ka Keskparki püstitatud WC ehitamisel.

  

Fotod

Arnold Lamberg'i matusealbum (1925, Katrin Müürsepa kogust)

Ajaleheväljalõiked

Hauaplatsid ja muud objektid

Asukohapunktidel hiirega vajutades näeb pilte ja täpsemat infot.

Kalmistule maetute nimekiri

Tabel täieneb jooksvalt vastavalt andmete lisandumisele.

EesnimiPerekonnanimiKelle poeg (p), tütar (t), abikaasa (a) või lesk (l)Vanus (aastat, kui ei ole märgitud teisiti)ElukohtMärkusedM/NSünniaegSurmaaegMatmise aegHauaplatsi (umbkaudne) asukohtInfoallikas
JohannesVagurMihkli p33,5HumalaVallalineM12.12.192718.12.1927[1]
OttoToiKaarli p60VäänaAbielusM20.12.192726.12.1927[1]
JaanBaumer (Paumen)Jüri p75KeilaAbielulineM22.12.192701.01.1928[1]
Emilie JohannaKomiJüri t25VäänaVallalineN25.12.192701.01.1928[1]
HansRandmannJuhani p66LeetseAbielusM30.12.192706.01.1928[1]
AnnaMiklerMardi l79HarkuN29.12.192706.01.1928[1]
JüriKomiJuhani p50VäänaAbielusM01.01.192808.01.1928[1]
JüriTammeJüri p79VäänaAbielusM06.01.192812.01.1928[1]
JohannesViisilehtJaani p63JoaAbielusM08.01.192815.01.1928[1]
Arnold EdmundNahkurJohannese p2Laps, sarlakidM11.01.192815.01.1928[1]
VoldemarViilmannVillemi p29ValinguAbielusM12.01.192815.01.1928[1]
JakobMaabergAndrese p65LeholaAbielusM11.01.192815.01.192859.30812, 24.41944[1]
AnnVissakPeetri a73LuunjaAbielusN13.01.192822.01.1928[1]
TrinoMaltmannKaarli a79VäänaAbielusN22.01.192829.01.1928[1]
EvaldThalheimAugusti p3VäänaPeapõletikM27.01.192805.02.1928[1]
JuhanKõrverTooma p55KeilaAbielulineM01.02.192805.02.1928[1]
JuhanKulbergPeetri p86KäesaluLeskM06.02.192812.02.1928[1]
LenoReimannJuhani a75MaeruAbielulineN02.02.192819.02.1928[1]
LiidiaRobachPauline Johanna t11 kuudJoaRinnahaigusN15.02.192819.02.1928[1]
KarelAdderJakobi p52HumalaAbielulineM04.03.192811.03.1928[1]
LenaKuulasVillemi l56LaitseLeskN03.03.192811.03.1928[1]
JüriNurgerJüri p53OhtuAbielulineM06.03.192811.03.1928[1]
HansValdsnepTõnu p51NissiAbieluline, jõi kogemata äädikhapetM11.03.192815.03.1928[1]
JuhanKaldeKaarli p71LeholaAbielulineM06.03.192818.03.1928[1]
MariKasperg (Kasberg?)Kaarli a78AhtmaAbielulineN14.03.192825.03.1928[1]
JakobTiirveltJuhani p41TuulaAbielulineM20.03.192825.03.1928[1]
KattaNeidorp (Neudorf)Jaani l65LaitseLeskN21.03.192825.03.1928[1]
Leida HeleneNiinepuuHansu t14ÜksnurmeLapsN14.03.192825.03.1928[1]
MariSirviMihkli l85VäänaLeskN26.03.192801.04.1928[1]
HindrekNaltingOtto p76HüüruLeskM06.04.192815.04.1928[1]
EviRandmannAleksandri t4 kuudOhtulapsN04.04.192815.04.1928[1]
AnnaNurgerJüri l87OhtuLeskN12.04.192822.04.1928[1]
JuulaMeenkovHindreku l89VanamõisaLeskN20.04.192822.04.1928[1]
RichardLillepromLeontine Josephine p16,5 tundiKeila alevLaps, elujõuetu viganeM18.04.192820.04.1989[1]
KaarelVilberJuhani p58LeholaAbieluline, poos end ülesM18.04.192826.04.1928[1]
August VoldemarRätseppJaani p21LeholavallalineM26.04.192829.04.1928[1]
HansKannerHansu p77JälgimäeLeskM29.04.192806.05.1928[1]
KustasViolHansu p61SutlemmaAbielulineM29.04.192806.05.1928[1]
OskarVurmannJakobi p25GatðinaVallalineM01.05.192806.05.1928[1]
HansTassoJaani p60OhtuabielulineM05.05.192813.05.1928[1]
EndelMeriniitAleksandri p1 kuudKloogaLaps, rinnahaigusM06.05.192813.05.1928[1]
ErichReitsHansu p22MaeruVallalineM06.05.192813.05.1928[1]
MartVaindorfHansu p46MaeruAbielulineM13.05.192817.05.1928[1]
LemmiKõmperVoldemari p2 päevaVäänaEnneaegselt sündinudM14.05.192817.05.1928[1]
HansLeppLudvigi p67ValinguAbielulineM15.05.192820.05.1928[1]
Hilda FriederikeKõmperVoldemari a27VäänaAbielulineN21.05.192828.05.1928[1]
PeterBuss (Busch)Kustase p63KarjakülaAbielulineM10.06.192812.06.1928[1]
EdgarPiinKarl Alexandri p20 päevaKumnaRinnahaigusM20.06.192824.06.1928[1]
Selma AnnetteNiggolJuhani t29HarkuVallalineN18.06.192824.06.1928[1]
Gustav VoldemarUusbergVillemi p18JõgisooVallalineM20.06.192824.06.1928[1]
Emilie KristinaKeevallikJuhani a53SaustiAbielulineN20.06.192824.06.1928[1]
PaulineNihelenterKaarli a44MaeruAbielulineN26.06.192801.07.1928[1]
Uno RinaldoMorelRudolf Eduardi p2TallinnLaps, seesmine haigusM29.06.192801.07.1928[1]
Elise MariePirmaOtto t18VäänaVallalineN04.07.192808.07.1928[1]
KustasAdderJakobi p47HumalaAbielulineM04.08.192809.08.1928[1]
JuhanAlsukHansu p55JõgisooAbielulineM08.08.192812.08.1928[1]
Anna PaulineKowitTheodori a24JoaAbielulineN10.08.192812.08.1928[1]
JaanPeärnbergHansu p80MaeruAbielulineM09.08.192812.08.1928[1]
KustasHochvaldJüri p71AbielulineM29.09.192804.10.1928[1]
Anna MariaDunkelKustase l67TuulaLeskN27.09.192807.10.1928[1]
LeenoKarnerJuhani l64Hageri MaidlaLeskN10.11.192818.11.1928[1]
RitaAntselJohannes Rudolfi t12JoaLapsN12.11.192818.11.1928[1]
GutmannErna Maria ristimata p3 päevaSaueÜldine nõrkusM28.11.192802.12.1928[1]
KaarelKülmallikKaarli p86VanamõisaLeskM10.12.192816.12.1928[1]
AnnaUhlmannMihkli l68JõgisooLeskN13.12.192816.12.1928[1]
MariPeetJuhani l54KeilaLeskN05.12.192816.12.1928[1]
LiisaPiinHansu l73Sündinud EmumäelLeskN11.12.192823.12.1928[1]
AmalieTomjalaTõnu a77Sündinud Pahklas. JälgimäeAbielulineN16.12.192823.12.1928[1]
JuhanPalmMatsi p84Sündinud Vahastus. Saue küla.AbielulineM28.12.192801.01.1929[1]
MartJänsJaani p68AnijaleskM26.12.192801.01.1929[1]
AnnaTummelehtKustase a53AbielulineN28.12.192806.01.1929[1]
ArvedFreimannJuhani p1 a 10 kuudKeilaKõhutõbiM11.09.191112.07.191314.07.191359.30801, 24.41988[2]
HerbertFreimannJuhani p3 a 6 kuudKeilaKõhutõbiM17.01.191019.07.191321.07.191359.30801, 24.41988[2]
KaarelÜprausJüri p34KeilaVallaline. Tuberkuloos.M07.06.187509.11.190915.11.190959.30801, 24.41988[3]
AleksanderPalmHindreku p8 kuudVanamõisaM10.09.190430.05.1905Paldiski mnt väravate lähedal, täpne asukoht teadmataHelle Koppel
HermannPalmHindreku p1 kuuVanamõisaM25.07.191426.08.1914Paldiski mnt väravate lähedal, täpne asukoht teadmataHelle Koppel
JohannesPalmHindreku p19VanamõisaM18.11.190019.03.1920Paldiski mnt väravate lähedal, täpne asukoht teadmataHelle Koppel
MihkelPalmHindreku p16 päevaVanamõisaM29.09.190515.10.1905Paldiski mnt väravate lähedal, täpne asukoht teadmataHelle Koppel
PriidikNilkJakobi p78OhtuM24.11.184407.08.192359.30818, 24.41962Kairit Hein
MadliNilkKareli t72OhtuN01.09.184109.06.191459.30818, 24.41962Kairit Hein
KarlaNilkJuhani p21OhtuHukkunud Eesti Kaitseväes relvapuhastamise käis (püss läks iseeneslikult lahti).M13.07.190721.02.192959.30818, 24.41962Kairit Hein
AdeleNilkJuhani t15OhtuN16.11.191427.01.1930Kairit Hein
ElfriedeNilkJuhani t9OhtuN14.08.191628.01.1926Kairit Hein
JohannesKasbergJohannese p1 a 2 kuudMaeruM01.10.190125.12.190259.30749, 24.41708Anna Kasemaa
Oskar RudolfKasbergJohannese p2MaeruM01.01.191024.01.191259.30749, 24.41708Anna Kasemaa
Hugo ReinholdKasbergJohannese p13 päevaMaeruM28.12.191510.01.191659.30749, 24.41708Anna Kasemaa
Feliks JalmarKasbergJohannese p2 k 17 päevaMaeruM07.05.191824.07.191859.30749, 24.41708Anna Kasemaa
AleksanderVessmannChristophi p46KeilaM16.02.187603.02.192359.30988, 24.41511Mall Aunver
AmalieVessmannJuhani tKeilaN59.30988, 24.41511Mall Aunver
HildaVessmannAleksandri tKeilaN59.30988, 24.41511Mall Aunver
RudolfVessmannAleksandri p3 a 5 kuudKeilaM21.05.190926.10.191259.30988, 24.41511Mall Aunver
Marie HenriettePeärnbergJohannese t7MaeruN07.04.190809.10.192559.3078, 24.41849Ivi Abe (sünd Kits)
Julie ElisePeärnbergKustase t59MaeruN29.01.188216.08.194159.3078, 24.41849Ivi Abe (sünd Kits)
ErnstMartinsonKarli p14SarlakidM04.10.190427.06.1919Sirje Riimaa
MeinhardMartinsonKarli p13SarlakidM13.10.190504.07.1919Sirje Riimaa
HildaMartinsonKarli t12SarlakidN13.02.190730.06.1919Sirje Riimaa
VillemLindenbaum71ValinguM28.06.186631.01.1938Vaikse tänava poolt II ridaAnne-Mai Resser
LenoLindenbaumMari t62VanamõisaN05.01.187207.04.1934Pole kindel, kas on siia kalmistule maetud. Vaikse tänava poolt II rida.Anne-Mai Resser
Albert WilhelmLindenbaumVillemi p19ValinguM02.08.190631.03.1926Pole kindel, kas on siia kalmistule maetud. Vaikse tänava poolt II rida.Anne-Mai Resser
KarelLindenbaum84ValinguM10.11.185325.06.1938Vaikse tänava poolt II ridaAnne-Mai Resser
LisoLindenbaumHansu t75VanamõisaN13.07.185030.11.1925Pole kindel, kas on siia kalmistule maetud. Vaikse tänava poolt II rida.Anne-Mai Resser
JuulaVetsJuhani t79Kumna Kapsa külaN27.02.185822.03.1937Vaikse ja Jaama tänava vahelAnne Kalda
KustasVäljamäeJuhani p62Kumna Kapsa külaM28.02.186526.03.1927Vaikse ja Jaama tänava vahel?Anne Kalda
JuhanVäljamäeMatsi p74Kumna Kapsa külaM28.08.182003.10.1894Anne Kalda
LeenuVäljamäeJuhani t68Kumna Kapsa külaN11.07.182424.02.1893Anne Kalda
HansVäljamäeJuhani p87Kumna Kapsa külaM21.08.185017.04.1938Ümber maetud Korvi kalmistule 26.06.1965Anne Kalda
AnnaVäljamäeJuhani t67Kumna Kapsa külaN29.12.185409.08.1922Ümber maetud Korvi kalmistule 26.06.1965Anne Kalda
JüriPahlbergJüri p71M02.11.186918.11.1940
MariPahlbergJakobi p39N16.06.187203.03.1911
HansPovelJuhani p57M24.12.186412.03.192259.30945, 24.41533Evelin Povel
LiisaPovelHansu tN01.09.186259.30945, 24.41533Evelin Povel
MarthaPovelHansu t20 päevaN03.09.190323.09.190359.30945, 24.41533Evelin Povel
Arnold Friedrich JohannesLamberg27Vabaduse Risti kavaler VR I/3. Olemas pilt hauaplatsist.M04.07.189816.07.1925Mati Strauss
LiisaKadarpik (sünd Nurst)43Olemas pilt hauaristi nimeplaadist.N17.05.187908.07.1922Aivar Viiard

Tänusõnad

Andmete kogujad Evelin Povel ja Kadri Aller tänavad kõiki, kes meile informatsiooni edastasid: Aivar Viiard, Anna Kasemaa, Anne Kalda, Anne-Mai Resser, Helle Koppel, Ivi Abe (sünd Kits), Kairit Hein, Katrin Müürsepp, Mall Aunver, Mati Strauss, Sirje Riimaa.

Kalmistule maetute nimestiku viited:

  • [1] Keila Mihkli koguduse matmise raamat 1926-1944, elk.44.0.9
  • [2] EELK Keila kogudus: Surnute nimekiri; EAA.1214.1.180; 12.1911-06.1926
  • [3] EELK Keila kogudus: Surnute nimekiri; EAA.1214.1.179; 1892-1911
  • [4] EELK Keila kogudus: Surmameetrika; EAA.1214.1.171; 12.10.1880-1891